loading

2020.04.08 – Wielka Środa

Liturgia Wielkiej Środy przygotowuje nas do przeżywania Męki Pana, której celem jest Zmartwychwstanie. Prawdę tę dobrze wyraża antyfona na wejście, głosząc, że Jezus posłuszny aż do Śmierci krzyżowej staje
się Panem ku chwale Boga Ojca. Jednocześnie mamy dramat Judasza, który rozgrywa się w nocy. Jest to noc fizyczna − jako pora dnia lub też nocy. Ale chyba jest to także noc duchowa, podczas której wszyscy uczniowie Jezusa, a nie tylko Judasz, czują się zagubieni, choć nie bardzo pojmują grozę sytuacji, w której się znaleźli. Dlatego w kolekcie prosimy, aby Bóg przez śmierć swojego Syna na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy Szatana.