loading

2020.04.09 – Wielki Czwartek – Msza z Poświęceniem Krzyżma

W Wielki Czwartek kapłaństwo Chrystusa staje się wzorem dla kapłaństwa służebnego i powszechnego, gdyż to On uczynił nas królestwem i kapłanami dla swojego Boga i Ojca. Bóg przypomina nam o tym, że misterium paschalne, którego celebrację już wkrótce rozpoczniemy, zostało nam dane po to, byśmy mogli nabrać ducha i podnieść głowy, z tego powodu, że oto zbliża się nasze odkupienie. Pan ofiaruje je nam przez ręce kapłanów, nazywanych Jego sługami, ale to wszystkim nam – jak modlimy się w kolekcie – dał udział w godności Jezusa, którego ustanowił Chrystusem (Mesjaszem, Zbawicielem) i Panem. Obyśmy nigdy o tym nie zapominali.