loading

2020.04.10 – Wielki Piątek

W Wielki Piątek przeżywamy liturgię Męki Pańskiej. Janowy opis Męki i Śmierci Jezusa (Ewangelia) podkreśla wymiar wywyższenia i chwały. Święty Jan podkreśla, że w chwili Śmierci Jezus przekazuje ludzkości dar Ducha Świętego (J 19, 30). Śmierć Jezusa zostaje opisana w kontekście żydowskiego święta Paschy. Zgon następuje w tym samym czasie, gdy w świątyni jerozolimskiej składane są ofiary z baranków bez skazy. Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, przekazuje obiecanego Parakleta – Ducha Pocieszyciela, który wiedzie nas ku życiu wiecznemu w zmartwychwstałym Panu.

jest