loading

2020.04.12 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna to punkt kulminacyjny wiary chrześcijańskiej. W tę najświętszą noc Chrystus przechodzi ze śmierci do życia. Słuchając słowa Bożego i uczestnicząc w liturgii, całym sercem możemy mieć nadzieję
na udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i życiem w wieczności. W Wigilię Paschalną liturgia światła zachęca nas do kontemplowania prawdy zwycięstwa Chrystusa – Światłości świata nad ciemnością grzechu. Rodzi to w naszych sercach pokój i radość. Liturgia słowa przez kluczowe teksty Starego Testamentu podkreśla zbawcze działanie Boga w historii zbawienia.

jest