loading

2020.04.13 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Dzisiejsza liturgia zachęca nas do spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który obdarza prawdziwą radością i pokojem. Zaprasza swoich uczniów do Galilei. Zmartwychwstały pragnie objawić się im w miejscu ich powołania, aby na nowo powrócić do początku rozświetlonego blaskiem tajemnicy Zmartwychwstania. Także wobec nas dzisiaj. Warto, zwłaszcza w chwiliach, gdy wydaje się nam, że wszystko wokół nas się wali i nic nie idzie po naszej myśli, wrócić tam, gdzie zaczęła się nasza historia spotkania z Bogiem. Tam, gdzie, jak powiedział św. Jan Paweł II, „wszystko się zaczęło”. To z tego doświadczenia możemy czerpać energii do wchodzenia w odnowioną relację z Bogiem.

jest