loading

2020.04.14 – Wtorek w oktawie Wielkanocy

Dzisiejsza liturgia uświadamia nam wielkanocną ofiarę Chrystusa, przez którą otrzymujemy najcenniejszy dar zbawienia. W Ewangelii spotykamy Marię Magdalenę, która przybyła do grobu, aby odszukać martwe ciało
Mistrza, tymczasem to On ją znajduje i wyprowadza z grobu śmierci duchowej. Choć nie zawsze potrafimy
Go od razu rozpoznać, myląc czasem i biorąc za kogoś innego, On jednak tym się nie zniechęca i daje nam misję do wypełnienia. Ważne, abyśmy nie chcieli zatrzymywać tej dobrej nowiny jedynie dla siebie, abyśmy kosztując przyniesionej przez Niego wolności (por. kolekta), pragnęli przekazywać ją innym, szukając tego, co w górze, dążąc do wiecznego szczęścia i przebywania z Bogiem w niebie.