loading

2020.04.15 – Środa w oktawie Wielkanocy

Dzisiejsza liturgia zaprasza nas, abyśmy wraz z uczniami z Emaus wyruszyli w drogę i spotkali Zmartwychwstałego, który w Eucharystii wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Ewangelia Łukasza podkreśla, że uczniowie w drodze do Emaus stopniowo odkrywają prawdę o sobie oraz prawdę o Mistrzu z Nazaretu. Jest to droga pełna dynamizmu, na której uczniowie przechodzą głęboką przemianę (gr. metanoia) od rozpaczy do entuzjazmu, od ciemności do światłości, od samotności do wspólnoty, od lęku do mężnego świadectwa. Do jej podjęcia jesteśmy dziś zaproszeni w sposób szczególny.