loading

2020.04.17 – Piątek w oktawie Wielkanocy

Dzisiejsza liturgia ukazuje Chrystusa, który przez misterium paschalne dokonuje pojednania ludzkości ze sobą i zawiera z nią nowe przymierze (por. kolekta). Piotr w pierwszym czytaniu nazywa Go kamieniem węgielnym, a Ewangelia ukazuje jako Tego, który troszczy się o swoje dzieci i po raz kolejny dokonuje dla nich cudu obfitego połowu, pozwalając w ten sposób swoim uczniom wrócić do pierwszego doświadczenia spotkania z Nim. W aklamacji przed Ewangelią wciąż śpiewamy: Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy, i nieustannie uwielbiamy Boga słowami Psalmu 118.