loading

2020.04.19 – 2 niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego

W drugą niedzielę Wielkanocy otwieramy się na miłosiernego Boga. Umacnia On wiarę swojego ludu oraz pomnaża łaskę, której nam nieustannie pragnie udzielać (por. kolekta). Wszystkie trzy dzisiejsze czytania wskazują na Boże miłosierdzie, przez które zostaliśmy wybrani i którego możemy nieustannie doświadczać. Jest to szczególnie istotne dla katechumenów, którzy dziś kończą swój biały tydzień – doświadczenie bycia we wspólnocie Kościoła i uczestniczenia w Jego życiu. Módlmy się za tych, którzy już przyjęli chrzest i inne sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, jak i za tych, którzy się do tego kroku jeszcze przygotowują, zwłaszcza dzieci i młodzież, które w tym roku przystąpią do pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania.