loading

2020.04.20 – Poniedziałek 2 tygodnia Wielkanocy

Dzisiejsza liturgia zachęca nas do odkrywania dziecięctwa Bożego. Tak jak Piotr i Jan napełnieni Duchem Świętym opuszczają więzienie, zanosząc modlitwę do Wszechmocnego Ojca. Tak jak Nikodem, który pragnie
odkryć prawdę o ponownych narodzinach w życiu człowieka. Czyż Zmartwychwstanie nie jest przywróceniem
pogrzebanych nadziei? Czyż nie jest ono triumfem Życia nad potęgą śmierci? Zmartwychwstanie Chrystusa
jest znakiem naszego zmartwychwstania. Jego, nie naszej mocy, bo w NIM możemy wszystko.