loading

2020.04.21 – Wtorek 2 tygodnia Wielkanocy

W dniu dzisiejszym liturgia zaprasza nas do odkrywania chwały Chrystusa przez wchodzenie z Nim w Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Misterium paschalne Jezusa, dając nam zadatek nowego życia, pozwala nam w pełni radować się w Panu. Było możliwe nie tylko w czasach pierwotnego Kościoła, ale jest to możliwe również dzisiaj, gdyż i dzisiaj Duch pobudza wspaniałomyślnych ludzi do dzielenia się z innymi swoim czasem, dobrocią, serdecznością czy wreszcie posiadanymi dobrami materialnymi.