loading

2020.04.22 – Środa 2 tygodnia Wielkanocy

W dzisiejszej liturgii jesteśmy zachęceni do przeżywania Zmartwychwstania Jezusa, które rozświetla nasze życie. Dobrze oddaje to tekst kolekty, który stwierdza, że dzięki misterium paschalnemu możemy odzyskać
utraconą godność dzieci Bożych oraz nadzieję zmartwychwstania. I wtedy, jak zostało to ujęte w antyfonie na wejście, będziemy mogli chwalić Pana wśród narodów, głosić braciom Jego imię.