loading

2020.04.25 – św. Marka, Ewangelisty

W dzisiejsze święto jesteśmy zaproszeni do umiłowania Ewangelii, której spisywaniu i głoszeniu poświęcił swe życie św. Marek ewangelista. Podkreśla to antyfona na wejście. Zostały w niej przytoczone słowa Jezusa do uczniów zawarte na końcu drugiej Ewangelii: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! W kolekcie natomiast prosimy, abyśmy dobrze korzystali z jego [św. Marka] nauki i wiernie naśladowali Chrystusa. Marek, choć nie należał do grona apostołów, dał swoim życiem świadectwo całkowitego przylgnięcia do Chrystusa i Jego Ewangelii.

jest