loading

2020.04.26 – 3 niedziela Wielkanocy

Liturgia trzeciej niedzieli Wielkanocy w szczególny sposób wzywa nas do radości. W kolekcje prosimy, aby Bóg zachował w radości swoich wiernych, którym przywrócił młodość ducha, obdarowując nas na nowo godnością dzieci Bożych. W pierwszym czytaniu Piotr, przemawiając w Dniu Pięćdziesiątnicy w mocy Ducha
Świętego, głosi orędzie zwycięstwa i prawdziwej radości. A w drugim czytaniu zostaje nam przypomniana prawda, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Ewangelia natomiast ukazuje nam drogę, jaką musi pokonać każdy uczeń Mistrza z Nazaretu, aby przejść ze zwątpienia niewiary do doświadczenia spotkania Zmartwychwstałego, który wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

jest