loading

2020.04.30 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

Działanie Boże jest nielogiczne! Bóg powinien zadziałać inaczej! Dlaczego nie interweniuje ze swoją mocą? Gdzie był Bóg, gdy dokonywała się ta tragedia? – Takie pytania, stwierdzenia, padają często z ust osób, które tylko powierzchownie wierzą i… jednocześnie oczekują od Boga, że będzie działał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I może jeszcze to uzasadniają stwierdzeniem: „zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo
Boga”, więc Jego myślenie powinno być zbliżone do tego, co rodzi się w naszych sercach… To prawda, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, lecz grzech mocno je w nas przyćmił, nie jesteśmy już zdolni patrzeć na świat tak, jak Bóg go postrzega, i myśleć zgodnie z Jego zamiarami. Tę prawdę podkreśla
dobrze kolekta: Wszechmogący, wieczny Boże (…) spraw, abyśmy (…) przylgnęli do prawdy.