loading

2020.05.01 – Piątek 3 tygodnia Wielkanocy

Śmierć Chrystusa przyniosła nam życie. On umarł za nas z miłości. Pokorny Baranek okazał swą moc, pokonując śmierć, grzech i szatana. Zmartwychwstanie Jezusa dało nam nadzieję życia wiecznego. Jego cena
była jednak przeogromna. My otrzymaliśmy je za darmo, ale to nie znaczy, że ono w ogóle nic nie kosztowało. Za wszystko zapłacił Jezus. Przyjmijmy tę prawdę całym sercem, umysłem i wszystkimi siłami. Chrystus potrzebuje dziś naszego zawierzenia i ufności. On dalej posyła nam swego Ducha miłości, który nieustannie nas odnawia. W Nim doświadczymy pełni życia i świętości. Pamiętajmy o tym, że nasz zmartwychwstały Pan chce w nas trwać zawsze!