loading

2020.05.05 – wtorek 4 tygodnia Wielkanocy

Czy wiara w Jezusa jest dla nas powodem do radości? Jak przeżywamy swoją duchowość? Zapewne sporo w niej sztuczności, nawyku i rutyny. Może na próżno szukamy w niej pokoju i radości. Owszem, życie przynosi nam wiele trudów i przeciwności, ale warto zrobić wszystko, by mieć w sobie pogodę ducha. Prośmy Jezusa, by pomógł nam ją zachować. Wołajmy do Ducha Świętego, by napełnił nas swoimi darami, by uzdolnił nas do weselenia się z Bożych dzieł, które są także naszym udziałem. Kiedy ostatnio ucieszyliśmy się z możliwości bycia na Mszy św. czy adoracji? Trwamy w okresie Wielkanocny. W liturgii nieustannie słyszymy: Alleluja! To znaczy: Wychwalajcie Pana! On jest naprawdę dobry! Jego łaska płynie do nas nieustannie.