loading

2020.05.07 – czwartek 4 tygodnia Wielkanocy

Jezus jest blisko nas. On zawsze jest z nami. Obiecał, że nigdy nas nie opuści. Bóg trwa przy nas zarówno
w pięknych, jak i trudnych chwilach. Nie zrezygnował z nas, kiedy odpowiedzieliśmy Mu własnym nieposłuszeństwem. Aby nas uratować posłał swego Syna. Człowiek ulepiony z prochu ziemi został odkupiony drogocenną Krwią Jezusa. Stąd płynie nasza godność. Nie wykupiono nas za ziemskie dobra i wspaniałości. Ich wartość oraz ilość nie byłyby wystarczające. Nosimy w sobie tajemnicę odkupienia. Prośmy Pana, by zachował nas w wierze i miłości względem Niego. Nie marnujmy tego, czym zostaliśmy obdarzeni. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy nic nie warci, nie jesteśmy pozbawieni celu. Dążmy do nieba!

jest