loading

2020.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

Święty Stanisław nie traktował Bożych przykazań jako suchych zasad. Stał na ich straży nie jako urzędnik,
ale dobry pasterz. Umiłował Ewangelię i Boże prawo, bo wiedział, że tylko one są drogą do nieba. Jest wzorem męstwa i wierności wierze. Był oddany Bogu i zdecydowany nawet na śmierć w obronie Bożych praw. Jego straszliwe zabójstwo przy ołtarzu musiało być szokiem dla wszystkich uczestników tamtej Eucharystii. Niech męczeństwo św. Stanisława obudzi nasze serca i skłoni nas do głębokiego rachunku sumienia. Na ile poważnie traktujemy dekalog? Czy umiemy bronić naszej wiary? Dziś niejednokrotnie się jej wstydzimy, ukrywamy to, że wierzymy w Boga. Krakowski biskup nie miał nic do ukrycia. Był jasny i przejrzysty. Bez cienia wstydu. Prośmy Boga o takie męstwo i odwagę w wyznawaniu wiary.