loading

2020.05.10 – 5 niedziela Wielkanocy

Prawdziwą wolność i wieczne dziedzictwo może nam dać tylko sam Bóg. Żaden człowiek nie potrafi wyrwać nas z grzechu i zniewoleń, nikt nie jest zdolny ofiarować nam nieba. Dzięki dobroci i miłości Boga otrzymujemy wielkie rzeczy, których wartości nigdy w pełni tu na ziemi nie poznamy. W modlitwie nad darami usłyszymy dziś o Bożej prawdzie, do której mamy dostosować nasze życie. Jest nią Jezus, który wydał się za nas i karmi nasze serca swoim Ciałem i Krwią. To dostosowanie polega na wierze, nadziei i miłości, na zawierzeniu i zaufaniu. Trzeba nam zdać sobie sprawę z tego, że to nie Jezus ma się dopasować do nas, ale my do Jezusa. Czasem bywa trudno, ale warto!