loading

2020.05.16 – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

O św. Andrzeju Boboli mówiono: łowca dusz. Zależało mu nie tylko na jedności Kościoła. Wiedział, że nie
da się jej zbudować bez żywej wiary w Boga. Dlatego właśnie tak mocno oddawał się posłudze słowa i sprawowaniu sakramentów. Jego dramatyczna, męczeńska śmierć do dziś jest dla nas impulsem do przyjrzenia się własnemu życiu. Oprawcy robili wszystko, by ten bogobojny jezuita wyparł się swego Pana i tym samym zdradził swój kapłański i zakonny stan. Chrystus został uwielbiony w jego życiu i śmierci. Wiara nierzadko wymaga wyrzeczeń, stawia nam pewne granice, ale nie jest żadną martwą ideologią i zbiorem zasad. Za tym wszystkim stoi żywy i prawdziwy Jezus. Andrzej Bobola rozumiał to doskonale. Módlmy się, byśmy mieli w sobie takie przekonanie i gorliwość, jakie posiadał dzisiejszy patron.