loading

2020.05.17 – 6 niedziela Wielkanocy

Misterium paschalne przemienia nasze życie. Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa pociągnęły za sobą zesłanie
Ducha Świętego. W przeżywanych przez nas tajemnicach widać objawienie całej Trójcy Świętej. Nigdy ich do końca nie zgłębimy, ale wiemy i czujemy, że dotykają naszego serca. Wierność Bogu polega między innymi
na zachowywaniu Jego przykazań. One nie są ciężarem, ale kierunkowskazem. Stosowanie się do nich jest przejawem miłości do Pana, wyrazem zaufania, że On wie najlepiej, co dla nas dobre. Jesteśmy umiłowani
przez Ojca. Wypełniając Jego wolę mamy pewność, że doświadczymy w sercu działania, obecności i bliskości
całej Trójcy Świętej. To największy skarb i łaska. Takie zjednoczenie przynosi niezwykłe owoce.