loading

2020.05.18 – poniedziałek 6 tygodnia Wielkanocy

Jakie skojarzenia i odczucia budzi w nas Zmartwychwstanie? W ewangeliach możemy przeczytać, że apostołowie rozradowali się, widząc żywego Mistrza. Zmartwychwstanie było i ciągle jest dla nas wielką
tajemnicą. Do dziś nie wiemy, na czym konkretnie polegało i jak do niego doszło. Prawda o Zmartwychwstaniu przewyższa nasz umysł i nasze serce. Możemy ją przyjąć tak jak apostołowie i rozradować się, że my również będziemy mieć w niej swój udział. Kontemplujmy zmartwychwstałego Pana. Skupmy swoje serce na Jego uwielbionym ciele, które mimo zwycięstwa nosiło blizny. W tych ranach jest nasze zdrowienie i siła. One są znakiem Bożej miłości do nas. Zmartwychwstały zapowiada zesłanie Ducha Świętego, który pomoże ludziom w życiu wiarą. Pozwólmy, by Duch Pana ożywił w naszych sercach miłość do Jezusa.

jest