loading

2020.05.20 – środa 6 tygodnia Wielkanocy

Wszyscy jesteśmy powołani do dawania świadectwa o Jezusie. Mamy głosić Jego Ewangelię. Każdy powinien robić to zgodnie z własnym stanem i powołaniem. Nasze świadectwo może umocnić innych. Zazwyczaj nie
trzeba wielkich słów, liczą się przede wszystkim czyny. Możemy zaświadczyć o tym, że Jezus jest naszym Panem przez naszą uczciwość, cierpliwość, pomoc czy życzliwość. Wielkim świadectwem dla innych może być
też nasze nawrócenie, poprawa postępowania lub porzucenie nałogów i zniewoleń. Jezus zawsze chce nas odnawiać i podnosić. Daje nam mnóstwo darów i łask. Jeśli je przyjmiemy i odpowiednio wykorzystamy, włączymy się w Jego zbawcze dzieło. Jego Zmartwychwstanie promieniuje na nas do dnia dzisiejszego. Niech ono będzie dla nas źródłem odwagi i siły!

jest