loading

2020.05.22 – piątek 6 tygodnia Wielkanocy

Zbawienie nie jest propozycją dla wybranych. Jezus nie umarł za uprzywilejowaną grupę. On oddał życie za wszystkich. Ewangelia została rozgłoszona po całym świecie. Nie jesteśmy sierotami czy niewolnikami, ale dziećmi Boga. On się nas nie wstydzi. Zapragnął nas przygarnąć do siebie z miłości. Nasze grzechy były przyczyną bolesnej śmierci Syna Bożego, ale bez tej ofiary nie uzyskalibyśmy usprawiedliwienia. Bóg pragnie otoczyć nas ojcowską opieką. Nie robi tego, bo tak trzeba, bo powinien, ale dlatego, że kocha. Zostaliśmy wykupieni Krwią Jezusa. Więcej i bardziej nie dało się już za nas zapłacić. Skoro On przelał za nas krew i otworzył nam niebo, warto żyć tak, by do niego trafić.