loading

2020.05.23 – sobota 6 tygodnia Wielkanocy

Śmierć Chrystusa wywiodła nas z ciemności grzechu do światła miłości. Ona dokonuje w nas wielkich dzieł. Dzięki niej doświadczamy uwolnienia, przebaczenia, uzdrowienia i stajemy się zdolni do podjęcia wielu pięknych czynów. Warto dzielić się tym, czego dokonał w nas Chrystus. Sami z siebie nie potrafilibyśmy porzucić swoich grzechów, służyć innym, pokonywać wielu trudności. On nas pobudza do dobra, chce, byśmy kochali ludzi i przemieniali ten świat tak jak On, z Jego łaską i błogosławieństwem. Jezus chce, byśmy byli Jego obrazem na tej ziemi. On pragnie nas mieć także w wieczności. Chce nam ukazać swoją chwałę w całej pełni, chce, byśmy cieszyli się nią na wieki. Czy może być coś piękniejszego?

jest