loading

2020.05.24 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Apostołowie myśleli, że ziemskie życie Jezusa skończyło się w chwili Jego śmierci na krzyżu. Mylili się. Zakończeniem Jego ziemskiej misji było cudowne Wniebowstąpienie. Chrystus odszedł do nieba z ciałem i duszą, ale obiecał, że nas nie opuści. Pozostał z ludźmi pod postacią chleba, w sakramentach i słowie Bożym. Obiecał też, że przyjdzie powtórnie. Dzisiejsza uroczystość powinna wzniecić w nas tęsknotę za Bogiem i niebem. Wspominanie Wniebowstąpienia przypomina o tym, że nasze życie na ziemi nie będzie trwało wiecznie. Jesteśmy powołani i zaproszeni do przebywania z Jezusem w niebie. Czasem się temu dziwimy. Ja – do nieba? Jeśli nie do nieba, to do piekła. Nie ma innej możliwości. Żyjmy tak, by Chrystus przyjął nas do siebie i pozwolił przebywać w Jego chwale.