loading

2020.05.25 – poniedziałek 7 tygodnia Wielkanocy

Wskrzeszenie tym różniło się od zmartwychwstania, że nie chroniło przed ponowną śmiercią. Doskonale pamiętamy Łazarza, młodzieńca z Nain, czy córeczkę Jaira. Jezus przywrócił ich do życia, ale po jakimś
czasie musieli umrzeć drugi raz. Chrystus zwyciężył śmierć. Misterium Jego Męki i odejścia z tego świata przyniosły nam nadzieję na życie wieczne. Łaska, którą z niego czerpiemy, owocuje pokojem, odwagą, zaufaniem w Jego potęgę, męstwem i doskonałym żalem za grzechy. Jezus Zmartwychwstały staje dziś pośród nas i mówi to samo co apostołom. On nas odnawia i ożywia. Z Jego łaską osiągniemy nagrodę w niebie.

jest