loading

2020.05.27 – środa 7 tygodnia Wielkanocy

Okres Wielkanocy, który przeżywamy, zachęca nas do uwielbiania Boga. Wiele modlitw kończy się radosnym okrzykiem: „Alleluja!”. Z dnia na dzień słyszymy coraz częściej o mającym zstąpić Duchu Świętym. On jest tym, który jednoczy i uzdalnia do służby. Sami z siebie czynimy raczej na odwrót, bo mamy skłonność do indywidualizmu, trwamy w egoizmie, zamykamy się na potrzeby innych. Duch Święty ma moc przemiany ludzkich serc. On nas uwrażliwia na bliźnich, otwiera na Bożą wolę i oświeca nasze serca i umysły. On czyni z nas prawdziwych świadków Jezusa. Pocieszyciel przynagla do dawania świadectwa o Bogu obecnym w życiu ludzi, o Bogu bliskim, miłosiernym i łaskawym. Duch Pański otwiera nas na prawdę. Z Jego światłem jest łatwiej i piękniej.

jest