loading

2020.05.29 – ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Każdy człowiek ma prawo do tego, by być ewangelizowanym. Nikomu nie wolno odmówić katechezy, posługi, modlitwy i potrzebnego wsparcia. Tyczy się to szczególnie ludzi bezbronnych z racji swego wieku, ułomności, słabości i nałogów. Wiedziała o tym św. Urszula Ledóchowska. Każdego człowieka traktowała
z jednakową troską, wrażliwością, szacunkiem i kulturą. Nie przypisywała sobie żadnych sukcesów. Mówiła o sobie, że jest tylko narzędziem Boga i chwaliła Go za to, do czego ją zaprosił i uzdolnił. Pomyślmy dziś o własnym życiu, o tym, co było i co jest. Zawierzmy nasze sprawy Bogu. Prośmy, by budził w nas troskę o innych, by uwrażliwiał nasze serca na potrzeby tych, których mamy wokół siebie. Przecież także i nam Pan uczynił wielkie rzeczy, teraz warto się tym podzielić.

jest