loading

2020.05.30 – sobota 7 tygodnia Wielkanocy

Doświadczenie Ducha Świętego zawsze łączy się z oczekiwaniem, czuwaniem i wołaniem. On przychodzi, jak chce i kiedy chce, czasem na modlitwie, a nierzadko w zwykłej codzienności. On nas nie tylko umacnia, ale też przekonuje o naszym grzechu, bo nie chce, byśmy żyli w ułudzie. Duch Pański pomaga zgłębić przepaści
naszego sumienia i uzdalnia do wyznania nieprawości. Ona odnawia ludzkie serca i otwiera je na Jezusa. Przygotowuje nas do owocnego korzystania z sakramentów. Pozostając w jedności z Duchem Świętym, będziemy
umieli przekroczyć to, co wydaje się nas pochłaniać; On pozwala inaczej spojrzeć na nasze wątpliwości, lęki i zranienia. Jeśli jest wołany, zawsze przychodzi i coś w nas odmienia. Warto otworzyć się na Jego obecność.

jest