loading

2020.05.31 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, Msza w dzień

Duch Święty wypełnia dziś całą ziemię. On ogarnia wszystko – głosi antyfona na wejście. Duch nie tylko
spoczywa na nas, ale przenika także nasze wnętrze. On chce dokonywać tego, co czynił w początkach Kościoła. Napełnia nas pokojem, prawdą, jednością i miłością. Żyć w Jego mocy znaczy być Mu poddanym i z Nim współpracować. W czasie Eucharystii Jego moc przemienia chleb w Ciało, a wino w Krew Jezusa. Podobnie może przemienić nas samych. Może uczynić z nas ludzi dobrych jak chleb. Z ludzi tchórzliwych, zalęknionych i milczących może uczynić prawdziwych świadków Boga, Jego apostołów i głosicieli. On pociesza nas w każdym utrapieniu i odnawia nasze słabe siły. Jest dynamiczny i pełen życia. Kiedy porusza serce człowieka, już nic nie pozostaje takie samo.