loading

2020.05.31 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, wieczorna Msza wigilijna

Jesteśmy świątynią Boga żywego, gdyż mieszka w nas Duch Święty. On obficie rozlewa się w naszych sercach. Zawsze przychodzi w ogromnej obfitości darów i natchnień. Trzeba Go wołać, zapraszać i pozwalać, by nas przeniknął. On odnawia pojedynczego człowieka i jednoczy tłumy. Dziś Jezus staje w centrum naszego serca i woła, że nas pragnie, że chce nas wypełnić Bożą Miłością. On dzisiejszego dnia posyła nam swego Ducha. Nie chce, byśmy byli sierotami, byśmy szli do nieba po omacku, bez wsparcia i czułej opieki. Daje nam potężnego Ducha, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Warto powiedzieć: „chcę”, a wtedy On rozpali naszą gorliwość i uczyni gotowymi na wypełnienie Bożej woli.