loading

2020.06.03 – Świętych Karola Lwangi i Towarzyszy

Męczennicy z Ugandy woleli umrzeć niż zgrzeszyć. Czym tak naprawdę jest grzech? Odłączeniem się od Boga. Pierwsza definicja zła, jaka pojawia się w Biblii, brzmi: nie jest dobrze człowiekowi być samemu… I właśnie to jest najistotniejsze w grzechu Ewy, że poszła robić coś sama. Dała się sprowokować, by odłączyć się od Boga. Niby w dobrym celu, ale dała się odłączyć. Jezus natomiast przychodzi, by na nowo zaprosić nas do relacji. Chrześcijanie to ci, którzy odkryli to zaproszenie i zachwycili się nim − ja, grzesznik, zostałem zaproszony przez Boga do relacji… I że Bóg sam w Chrystusie wyszedł mi naprzeciw zaproponować relację, i to relację miłości. Męczennicy to nie ci, którzy dużo cierpieli, ale ci, którzy zaświadczyli, że to zaproszenie jest dla nich cenniejsze nad wszystko, nad życie ziemskie: zaproszenie do bycia w relacji miłości z samym Bogiem.