loading

2020.06.04 – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Czym jest kapłaństwo? Każdy arcykapłan jest ustanawiany dla składania ofiar − mówi List do Hebrajczyków. Kapłan sprawuje kult. A Jezus − Najwyższy i Wieczny Kapłan − sprawuje kult najwyższy i wieczny. Jezus przyniósł nowy kult, kult w Duchu i Prawdzie. Kult woli Ojca. Pokarmem Jezusa jest pełnić wolę Ojca. Jego celem, Jego pragnieniem największym jest spełnić wolę Tego, który Go posłał. Wola Ojca. Wola Tego, który jest Miłością. Co może być lepszego od woli Miłości Przedwiecznej? Niestety my uznaliśmy, że lepsze jest sycenie naszego egoizmu i naszej pychy, lepsze jest robienie po swojemu. Że lepiej znamy dobro i zło niż Bóg, który jest miłością. Dlatego Jezus przychodzi, by zniszczyć dzieła diabła nie w walce na miecze, kije czy topory, nie w bitwie, ale przez totalne posłuszeństwo Ojcu aż po Krzyż. Kult woli Ojca: oto Kapłaństwo Jezusa.

jest