loading

2020.06.07 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Bóg, w którego wierzymy, to Wspólnota Osób połączonych wzajemną Miłością bez granic. Osoby kochające się wzajemnie, będące zawsze razem, pozostające w nieustannym szczęściu bycia razem, bycia wśród kochających
i kochanych. Właśnie to jest szczęście zakochanych: być razem. I właśnie do tego wewnętrznego „miłosnego bycia razem” Boga zostaliśmy zaproszeni. Zostaliśmy stworzeni jako osoby zdolne do budowania relacji, do przyjmowania miłości i do kochania. Zostaliśmy wyposażeni w Ducha Bożego i zaproszeni do życia w wiecznym szczęściu Osób wzajemnie się miłujących. Ale przez grzech wzgardziliśmy tym zaproszeniem… Na szczęście Bóg w Chrystusie otwiera się na nas na nowo, zaproszenie dociera do nas, Chrystus daje nam Ducha – byśmy na nowo mogli wejść do wiecznego bycia razem z tymi, którzy kochają i których kocham. Dlatego najważniejsze jest kochać: Boga całym sobą i bliźniego jak siebie samego. Wtedy zawsze będę wśród tych,
których kocham: jeśli zdecyduje się kochać.