loading

2020.06.08 – ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

Dzień po uroczystości Trójcy Przenajświętszej wpatrujemy się w kobietę, która autentycznie przejęła się wiarą w to, co wypływa z faktu bycia ochrzczonym: że już jestem włączony we Wspólnotę Boga. Razem ze wszystkimi innymi ludźmi – na mocy dzieła Jezusa Chrystusa. Jadwiga zasłuchana w orędzie Ewangelii, w głos Boga docierający do nas w Chrystusie, tak jak starotestamentowi prorocy zasłuchani w głos Boga, robiła wszystko dokładnie tak, jak nauczył nas Jezus. A Jezus uczył jednego: miłujcie się wzajemnie jak Ja was. To jest jedyne Prawo Nowego Przymierza: miłujcie się jak Ja was. Dlatego nam potrzeba nieustannie wracać do wpatrywania się i wsłuchiwania w Chrystusa, żeby po pierwsze wiedzieć, jaka jest Jego miłość do nas, a po drugie, żeby wiedzieć, co to znaczy: jak Ja was. I żeby to realizować na co dzień: zaczynać od słuchania Słowa Wcielonego, w którym Bóg wyznaje mi, jak mnie kocha, a kończyć na miłowaniu braci tak, jak jestem miłowany.