loading

2020.06.11 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, rok A, Msza św.

Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się udziałem w życiu Bożym… (modlitwa po komunii).
Właśnie to jest Eucharystia, cud nad cudy: udział w życiu Bożym. W życiu, które polega na niekończącym się spotkaniu Tych, którzy się miłują i którzy wzajemnie dla siebie są Darem. Darem aż do końca. Tak właśnie został stworzony człowiek: Bóg stał się Darem dla istoty utworzonej z mułu ziemi… I tego doświadczamy na każdej Mszy Świętej: Nowego Stworzenia, którego Jezus nieustannie w nas dokonuje, stając się dla nas Darem. Tu widzimy, co jest istotą człowieczeństwa: bycie obdarowanym Bogiem, a to jest zarazem zaproszeniem do życia samego Boga. Życia wśród umiłowanych. Dlatego za darem Eucharystii idzie wołanie Pana: abyście się miłowali jak Ja was! Wtedy będę zawsze wśród tych, których kocham, gdy zdecyduję się kochać innych tak, jak Pan mnie umiłował. Stać się darem tak, jak Pan stał się Darem dla mnie.