loading

2020.06.17- ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

Ufność. Jaką trzeba mieć ufność wobec Boga, żeby uczynić to co Brat Albert? Dobrowolnie zrezygnować z wszelkiego starania o siebie i zrównać się z najuboższymi po to, by nie dbać o siebie, ale zatroszczyć się o innych. To właśnie Pan uczynił dla nas, zrezygnował z Postaci Bożej, by stać się jak my, by przyjąć postać Sługi. Nie po to, by Mu służono, ale by służyć nam. Do końca zaufał Ojcu, nawet na Krzyżu. Do końca pozostawił troskę o siebie Ojcu, a sam do końca troszczył się o nas, pozbawionych miłości do tego stopnia, że umieliśmy tylko Go ukrzyżować. I właśnie na tym polega nawrócenie: zobaczyć Boga, który ogałaca się ze wszystkiego, ogałaca się z samego siebie, by dać nam, którzy nic nie mamy. By dać mi. To kontemplujemy w Eucharystii, tego doświadczamy w każdej chwili życia: troski Boga, który ogałaca siebie z miłości do nas. Nie dla zysku, ale dla nas.