loading

2020.06.20 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W modlitwie nad darami będziemy prosić o udzielenie nam przebaczenia. Czy jesteśmy świadomi, o co prosimy? O przebaczenie czego? Maryja nigdy nie dała sobie wmówić, że Bóg kłamie. Nigdy nie wpuściła do
Serca choćby cienia podejrzenia, że Bóg Ją okłamał i nie wszystko robi dobrze, nie nad wszystkim panuje, nie wszystko kontroluje. Warto przyjrzeć się psalmowi, który będziemy śpiewać między czytaniami: wszystko
kontroluje Bóg, nad wszystkim panuje. Jakże często zaczynamy wierzyć w naszych sercach, że Bóg nas okłamał, stracił nad czymś kontrolę, coś czyni niedobrze… I od tego wszystko się zaczyna: od wpuszczenia do serca podejrzeń wobec Boga, nieufności i niewiary w Jego dobroć, życzliwość i potęgę. Maryja nigdy w Sercu swoim nie zwątpiła, nie przypisała Bogu nic złego, nawet gdy nic nie rozumiała z tego, co Ją spotyka. I właśnie tak Sercem zawsze była złączona ze swoim Synem: w zachwycie nad tym, co czyni Ojciec.