loading

2020.06.25 – czwartek 12 tygodnia zwykłego

Zbawienie zawsze przychodzi przez nawrócenie. Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność od wzywania do nawrócenia. Niestety bardzo często pielęgnujemy w sobie przekonanie, że zbawienie polega na rozwiązaniu trudnych sytuacji, wyleczeniu chorób, zakończeniu niechcianych wydarzeń… Tymczasem zbawienie zaczyna się od wnętrza, przemiany myślenia, powrotu do wierności Panu Bogu. I dopiero wtedy Bóg krok po kroku jest w stanie wyprowadzić mnie z matni, otchłani, niewoli. Potrzebuje do tego mojego nawrócenia, które skutkuje miłosnym posłuszeństwem wobec Boga. Bo Bogu też nie chodzi o posłuszeństwo niewolnicze. Chce mieć dzieci, które ufają Mu bezgranicznie i pozwalają się kochać tak, jak Ojciec chce kochać. I tego uczył nas Jezus: przekonywał nas o Miłości Ojca i pokazywał całym swoim życiem miłosne poddanie się woli Ojca. Bo Ojciec kocha i zawsze czyni dobrze.