loading

2020.06.29 – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA – MSZA W DZIEŃ

Skutek grzechu pierworodnego: lęk. Ciągły lęk o wszystko… Ewangelia zaczyna się od: Nie bój się (…). Pan przychodzi z wezwaniem: Nie lękajcie się! Co sprawia, że chrześcijanie są wolni od lęku? Co sprawia, że Kościół jest wolny od lęku? Wiara apostołów. Wiara w słowa Jezusa wstępującego do Nieba: to JA JESTEM z wami aż do skończenia świata. Mojżeszowi Bóg objawił swoje Imię JA JESTEM. Jezus doprecyzował Imię Boga, zwrócił nam uwagę na to, co najważniejsze: JA JESTEM Z WAMI. To ten sam Bóg, co w Krzewie Ognistym posłał apostołów już nie do jednego narodu, ale do wszystkich narodów pod słońcem, by wyprowadzili wszystkich z niewoli lęku i strachu. Byśmy stali się wolnymi dziećmi Boga, wolnymi do miłowania się wzajemnie, jak Pan nas umiłował. To lęk wstrzymuje nas i każe nam walczyć między sobą. A Pan wyzwala od wszelkiej trwogi: nie braknie ci mojej łaski. Nie braknie ci Mnie. JA JESTEM Z WAMI.

jest