loading

2020.06.29 – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA – WIECZORNA MSZA WIGILIJNA

Udziel nam pomocy i doprowadź do życia wiecznego… Wszystko pochodzi od Pana. Zawsze jest niebezpieczeństwo uwierzenia, że cokolwiek ma być moim dziełem dla Pana. Nie. Wszystko ma być moim współdziałaniem z Panem. Właśnie po to przyszedł Jezus, żeby nas przekonać, że Bóg jest z nami i nasze życie jest uczeniem się współdziałania, współżycia z Nim. Dopóki Paweł próbował robić różne rzeczy dla Boga, według swoich pomysłów – niszczył Kościół. Dopóki Piotr próbował się wykazać przed Jezusem – ciągle narażał się na upomnienia od Jezusa, aż doszedł do trzykrotnego zaparcia się Go. Tak więc właśnie obaj apostołowie uczyli się Ewangelii: uczyli się współ-życia, współ-istnienia i współ-działania z Tym, który jest Bogiem Z Nami. Uczyli się przez doświadczenie błędów i upadków i przez odpowiedź Pana na te błędy i upadki. I właśnie to ich uczyniło apostołami, świadkami Boga Żyjącego tu i teraz: własne doświadczenie.