loading

2020.07.01 – środa 13 tygodnia zwykłego

W naszej, zdawałoby się szarej, codzienności dokonuje się nieustanna walka pomiędzy dobrem a złem. Ten bój dotyczy nas i naszego zbawienia. Każdego dnia musimy jako ludzie wierzący opowiadać się po stronie dobra; po stronie Pana Boga. Zło jednak nigdy nie zrezygnuje z walki o człowieka i jego relację z Bogiem. Ojciec Niebieski uczynił nas dziećmi światłości, dlatego nie możemy łatwo się poddawać wrogim siłom. Trzeba nieustannie zwracać się z prośbą wyrażoną w dzisiejszej kolekcie: nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu. Tylko trwanie w Bożej obecności zapewni nam zwycięstwo nad siłami Szatana. Niech każda Eucharystia będzie dla nas umocnieniem w walce.