loading

2020.07.03 – ŚW. TOMASZA apostoła

Święty Tomasz apostoł jest znany i kojarzony przede wszystkim z wydarzenia, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Nie był w stanie uwierzyć na słowo pozostałym apostołom w cud Zmartwychwstania. Ale Tomasza również na kartach Ewangelii można spotkać jako gorliwego ucznia oraz tego, który jest gotowy umierać wraz ze swoim Mistrzem: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć (J 11, 16). Jego determinacja i pragnienie zespolenia swojego losu z życiem Jezusa może kłócić się ze sceną z Wieczernika. Ostatecznie jednak przykład jego późniejszej apostolskiej działalności ukaże ogromną wiarę, którą potwierdzi męczeńska śmierć w Indiach.