loading

2020.07.04 – sobota 13 tygodnia zwykłego

W dzisiejszej modlitwie nad darami prosimy Boga: spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Czy my kiedykolwiek będziemy na tyle uzdolnieni, aby w pełni z czystym oraz odpowiednio uosobionym sercem sprawować Najświętszą Ofiarę? Człowiek przez swoją słabość nigdy o własnych siłach nie będzie w stanie oddać należnej chwały Bogu. Bóg w swoim ogromnym miłosierdziu uzdalnia nas jednak, aby nasze modlitwy i posługa były właściwe do powagi posługi sakramentalnej. Staje się aż tak pokorny, że przychodzi do nas, kiedy Go wzywamy. Dlatego z jeszcze większą wiarą i ufnością trzeba mówić: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.