loading

2020.07.06 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

Wielu świętych Kościoła było nierozumianych przez ludzi im współczesnych. Niejednokrotnie wyprzedzali epokę, w której przychodziło im żyć. Tak również było z patronką misji afrykańskich, bł. Marią Teresą Ledóchowską. Porzucając książęcy dwór księżnej Toskanii, poświęciła się dziełu ewangelizacji Afryki. Papież Paweł VI pisał, że bł. Maria „wyprzedziła czasy, w których żyła, tak bardzo niesprzyjające apostolstwu kobiet; musiała przezwyciężyć wiele przeszkód i uprzedzeń, aby móc się oddać apostolstwu i pracy redaktorskiej i wydawniczej”. Ludy afrykańskie zapamiętały ją jako swoją matkę, która pozostawiając założony przez siebie Instytut, nadal patronuje dziełu misyjnemu Kościoła. Jej przykład życia pokazuje, jak wielkie rzeczy może zdziałać miłość jednego człowieka, który zaufał Bogu i oddał się na służbę bliźnim.