loading

2020.07.10 – piątek 14 tygodnia zwykłego

Wielu chrześcijan traktuje swoją wiarę jako praktykowanie tradycji przekazanej przez swoich rodziców. Wtedy do sakramentów, modlitwy podchodzi się w sposób iście magiczny, nie dostrzegając całej głębi duchowej oraz konkretnego wezwania do tworzenia relacji z Bogiem. A wiara, życie duchowe powinny być rzeczywistościami, które wyciskają piętno na naszej codzienności. Dlatego w modlitwie nad darami prosimy Boga: niech z dnia na dzień doskonali nas [ta ofiara] w prowadzeniu życia godnego nieba. Mamy obowiązek rozwijać ziarno wiary zasiane w naszych sercach, aby przynosić obfity plon, nawet jeżeli świat by nas znienawidził. Tylko wytrwali będą żyć na wieki z Bogiem.