loading

2020.07.11 – ŚW. BENEDYKTA

Papież Franciszek, przemawiając w Parlamencie
Europejskim, porównał Europę do „starej babci”. Tak silnym
określeniem chciał zobrazować kondycję duchową
oraz moralną Starego Kontynentu. I niewątpliwie tak
jest – Europa zapomina się i błądzi. Kościół na taki stan
rzeczy odpowiada, dając przykład św. Benedykta, który
od VI wieku ze wzgórz Monte Casino niesie odnowienie
duchowe oraz intelektualne Europy. To z tych stromych
wzgórz rozlega się po dziś dzień benedyktyńskie zawołanie:
ora et labora (módl się i pracuj). Warto na nowo
odkryć duchowość benedyktyńską zapisaną w Regule
św. Benedykta i tchnąć nowego ducha w ludzi XXI wieku.

jest