loading

2020.07.12 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg w swoim Kościele ma miejsce dla każdego,
o czym świadczy antyfona na komunię: wróbel znajduje
swój dom, a jaskółka gniazdo.
Nikt nie powinien czuć
się pominięty i zapomniany przez wspólnotę kościelną.
Każda Eucharystia ma na celu również wzmocnić w ludziach
ochrzczonych poczucie przynależności do jednej
wielkiej rodziny Boga. Niezależnie od tego, gdzie się
obecnie znajduje, blisko czy daleko Boga, to i tak w sposób
duchowy jest powiązany ze wspólnotą Kościoła. To
wielki zaszczyt móc nazywać się chrześcijaninem i mieć
tak wielu braci i wiele sióstr w wierze. Warto w tę wakacyjną
niedzielę na nowo odkryć swoje miejsce w Kościele,
wspólnocie ludzi wierzących.